STAREJŠÍ & DJ NA SVADBU

Ponúkame Vám kompletné zabezpečenie Vašej svadobnej slávnosti od vedenia starejším vrátane moderovania & uvádzania, ozvučenia & osvetlenia, ako aj kompletný DJ+DISKO servis až po svadobné programy & atrakcie s možnosťou VIDEO ZÁZNAMU NA USB KĽÚČI !!!

Viac na našom webe : WWW.STAREJSIADJNASVADBU.SK