REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Vážení prevádzkovatelia a zamestnávatelia, ponúkame Vám odborné prehliadky, kontroly, skúšky a revízie elektrických zariadení, resp. elektrických spotrebičov a ručného náradia podľa platnej vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z.z. a zákona č.124/2006 Z.z. Slovenskej republiky so zameraním na všetky elektrické zariadenia, resp. spotrebiče s napätím do 1000V.

Druhy revízie elektrických zariadení :

– PRAVIDELNÁ (PERIODICKÁ) REVÍZIA

– VÝCHODISKOVÁ REVÍZIA

– MIMORIADNA REVÍZIA (NA POŽIADANIE)

Pre ostatné informácie nás kontaktujte na tel. číslach 0948/774717 , 0948/774718 alebo na e-mailovej adrese: servis@tessound.sk