PRENÁJOM

V tejto sekcii ponúkame našim partnerom prenájom, resp. zapožičanie technického vybavenia pre Váš event, pokiaľ si chcete event technicky organizovať (ozvučiť, osvetliť) sami…

Prenájom sa počíta od prvej začatej hodiny na max. 24 hodín, čo je jeden deň. V ňom je zahrnutý Váš odvoz a dovoz prenajatej techniky, pričom akcia trvá štandartne do 8 hodín.

Ceny za prenájom sú konečné a splatné v deň začatia prenájmu, resp. v deň odberu techniky. Pri platbe prevodom je potrebné aby bola platba uhradená pri podpise zmluvy o prenájme a spárovaná pred odberom techniky. Vyhradzujeme si právo požadovať finančnú zábezpeku za prenájom techniky. Platby poukážte na účet, ktorý je uvedený nižšie.

č.ú. SK95 0200 0000 0034 3456 3955   (Peňažný ústav VÚB BANKA)