CENNÍK SLUŽIEB

Vážení zákazníci, naše ceny za servisné úkony sú pevne stanovené a je v nich zahrnutý nielen náš čas pre servis Vašich zariadení ale aj odborné znalosti, absolvované školenia a použitie meracích prístrojov a príslušenstva pre zistenie závady a samotnú opravu – servis. Pokiaľ Vám naše ceny nevyhovujú a zdajú sa Vám vysoké, nestrácajte ani svoj čas a ani náš čas zjednávaním a dohadovaním a kľudne oslovte iné servisné stredisko, ktoré Vám urobí cenu podľa Vás, pretože u nás platia naše ceny, ktoré sme napriek všeobecnému zdražovaniu nielen materiálu ale aj energií a prenájmu priestorov od roku 2022 vôbec nenavyšovali, práve naopak niektoré položky sme znížili tak, aby to bolo prijateľné aj pre konečných zákazníkov a malé firmy. Pri predaji tovaru sa vždy dá zľaviť, ale zo svojej práce (ktorú sa snažíme previesť čo najlepšie) zľavy dávať nebudeme, pretože chceme prežiť tak, ako každý normálny človek v dnešnej dobe. Ďakujeme za porozumenie z Vašej strany.

D I A G N O S T I K A

01- ŠTANDARTNÁ DIAGNOSTIKA el. zariad. v dielni = 20,00€

02- ĎIAĽKOVÁ DIAGNOSTIKA el. zar. mimo dielne = 30,00€

03- EXPRESNÁ ĎIALKOVÁ DIAGNOSTIKA el. zar. = 60,00€

Štandartná diagnostika elektrického zariadenia v dielni sa účtuje len v prípade odmietnutia servisu, resp. opravy elektrického zariadenia samotným zákazníkom z akéhokoľvek dôvodu.

Ďiaľková diagnostika na želanie zákazníka sa účtuje v plnej výške ceny + k cene účtujeme za dopravu na miesto výkonu diagnostiky 50 centov / 1km cesty jednosmerne (do 10km zdarma).

Expresná ďiaľková diagnostika na počkanie a želanie zákazníka v deň objednávky. Účtuje sa v plnej výške ceny + k cene účtujeme za dopravu na miesto výkonu diagnostiky 50 centov / 1km cesty jednosmerne (do 10km zdarma).

P R Á C A

01- MINIMÁLNA CENA ZA ODBORNÝ ÚKON = 15,00€

02- 1x SERVIS HODINA „STANDART“ v dielni = 20,00€

03- 1x SERVIS HODINA „ĎIAĽKOVÁ“ STANDART = 30,00€

04- 1x SERVIS HODINA „ĎIAĽKOVÁ“ EXPRES = 60,00€

V cenách servisu, resp. opravy el. zariadenia je zahrnuté rozobratie a zloženie elektrického zariadenia + celková kontrola, potrebné merania na el. zariadení vrátane príslušenstva a posúdenie stavu pokiaľ to situácia vyžaduje. V cene nie je zahrnutá revízia elektrického zariadenia, ktorú môžeme previesť na želanie zákazníka a vyhotoviť revízny protokol pre elektrické zariadenie.

R E V Í Z I E

01 – 1x REVÍZIA el. zariadenia VÝCHODISKOVÁ = 5,00€

02 – 1x REVÍZIA el. zariadenia PRAVIDELNÁ = 5,00€

03 – REVÍZIA el. zariadenia MIMORIADNA = 8,00€

04 – 1x NÁLEPKA o vykonaní revízie el. zariadenia = 0,50€

05 – 1x NÁLEPKA o platnosti vykonanej revízie = 0,50€

Revízia elektrického zariadenia je spoplatnená sumou bez rozlíšenia výkonu elektrického zariadenia. Pri každej revízii elektrického zariadenia dostanete protokol o vykonanej revízii s posúdením stavu elektrického zariadenia, ako aj s uvedenými prípadnými chybami a doporučeniami na elektrickom zariadení. Taktiež Vám môžeme na želanie vyhotoviť kartu o revízii elektrického spotrebiča čo je výhodné pre ľahkú prehľadnosť vykonaných revízii elektrického zariadenia dlhodobo.

D O P R A V A

Pri servisných úkonoch do vzdialenosti 10km za dopravu neúčtujeme. Pri vzdialenosti nad 10 km si účtujeme 50 centov za 1 kilometer cesty jednosmerne (len cesta k Vám) za osobné motorové vozidlo, prípadne 70 centov za 1 kilometer cesty vrátane prípojného vozidla (prívesný vozík krytý s plachtou). Pri zasielaní opraveného tovaru kuriérom na Vašu adresu si účtujeme k cene opravy sumu za poštovné vo výške 12,00€.

( Cenník je aktualizovaný 02.05.2022. )