CENNÍK SLUŽIEB

Vážení zákazníci, naše ceny za servisné úkony sú pevne stanovené a je v nich zahrnutý nielen náš čas pre servis Vašich zariadení ale aj odborné znalosti, absolvované školenia a použitie meracích prístrojov a príslušenstva pre zistenie závady a samotnú opravu – servis.

DIAGNOSTIKA & ODBORNÉ PORADENSTVO

01- ŠTANDARTNÁ DIAGNOSTIKA / PORADENSTVO zložitosť 1 = 15,00€

02- ŠTANDARTNÁ DIAGNOSTIKA / PORADENSTVO zložitosť 2 = 30,00€

03- ŠTANDARTNÁ DIAGNOSTIKA / PORADENSTVO zložitosť 3 = 60,00€

04- ĎIAĽKOVÁ DIAGNOSTIKA / PORADENSTVO zložitosť 1 = 50,00€

05- ĎIAĽKOVÁ DIAGNOSTIKA / PORADENSTVO zložitosť 2 = 100,00€

06- ĎIAĽKOVÁ DIAGNOSTIKA / PORADENSTVO zložitosť 3 = 150,00€

Diagnostika elektrického zariadenia v dielni sa účtuje len v prípade odmietnutia servisu, resp. opravy elektrického zariadenia samotným zákazníkom z akéhokoľvek dôvodu.

Ďiaľková diagnostika na želanie zákazníka sa účtuje v plnej výške ceny + k cene účtujeme za dopravu na miesto výkonu diagnostiky 50 centov / 1km cesty obojosmerne (do 10km zdarma).

P R Á C A

01- 1x SERVIS HODINA V DIELNI – zložitosť 1 = 15,00€

02- 1x SERVIS HODINA V DIELNI – zložitosť 2 = 30,00€

03- 1x SERVIS HODINA V DIELNI – zložitosť 3 = 60,00€

04- 1x SERVIS HODINA ĎIAĽKOVÁ – zložitosť 1 = 30,00€

05- 1x SERVIS HODINA ĎIAĽKOVÁ – zložitosť 2 = 60,00€

06- 1x SERVIS HODINA ĎIAĽKOVÁ – zložitosť 3 = 120,00€

V cenách servisu, resp. opravy el. zariadenia je zahrnuté rozobratie a zloženie elektrického zariadenia + celková kontrola, potrebné merania na el. zariadení vrátane príslušenstva a posúdenie stavu pokiaľ to situácia vyžaduje. V cene nie je zahrnutá revízia elektrického zariadenia, ktorú môžeme previesť na želanie zákazníka a vyhotoviť revízny protokol pre elektrické zariadenie.

D O P R A V A

Pri servisných úkonoch do vzdialenosti 10km za dopravu neúčtujeme. Pri vzdialenosti nad 10 km si účtujeme 50 centov za 1 kilometer cesty obojsmerne. Pri zasielaní opraveného tovaru kuriérom na Vašu adresu si účtujeme k cene opravy sumu za poštovné – kuriéra vo výške 12,00€.

( Cenník je aktualizovaný 01.01.2023. )